راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوا فضا ج 3(تحلیل و طراحی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : هوا فضا ج 3(تحلیل و طراحی سازه های هوایی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسین اسفینی - زهرا ستوده
۷۰۴۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۴۲-۶
۱۳۹۶
۳
-
۳۱۲
۲۸۰,۰۰۰
   تحیل و طراحی سازه های هوایی- کتاب سوم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۹۲۰
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۴۱۵
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۷۱۱
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۸۹۰
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۶۷۴۴
مهندسی معدن 4